010-5036502 info@elifzorg.nl
Selecteer een pagina

Welkom bij Elif Zorg

Wij hopen dat wij u genoeg informatie over ons bedrijf kunnen geven. Mocht u vragen hebben horen wij dit graag.

Voor spoedgevallen bel 06-36576101

Onze diensten

Thuiszorg

Thuiszorg ( zorg aan huis), bijvoorbeeld verzorging, verpleging en hulp in de huishouding, is bedoeld voor mensen die thuis hulp of begleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld door een ziekte, handicap of ouderdom. Thuiszorg wordt ook wel zorg zonder verblijf genoemd. Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook om huishoudelijke hulp.

• Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed en hulp bij het eten of scheren.

• Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van injecties.

• Begeleiding is ondersteuning bij het zelfstandig wonen op het gebied van praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid.

• Huishoudelijk hulp ondersteuning bij het schoonmaken, afwassen, opruimen, bedden opmaken, planten en dieren verzorgen.

Thuiszorg is een professionele zorgorganisatie die diverse diensten biedt, zoals: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begleiding individueel en particuliere thuiszorg.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke verzorging is een vorm van thuiszorg waarbij professionele hulpverleners bij zorgbehoevende mensen thuis helpen bij het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken, bij verplaatsingen in en rond de woning en bij persoonsverzorging. Huishoudelijke verzorging houdt onder meer in dat een warme maaltijd wordt bereid, eerder kleinschalig poetswerk wordt verricht zoals vegen, dweilen, de ramen lappen, boodschappen, de was en de strijk worden gedaan.

Huishoudelijke hulp is in de ware zin van het woord hulp bij het huishouden. Daarbij kunt u denken aan licht en/of zwaarder huishoudelijke werk. Voorbeelden hiervan zijn de schoonmaak van uw huis, het bereiden van maaltijden, het verzorgen van de boodschappen en het helpen bij het voeren van de regie over het huishouden.

Verzorging

Bij persoonlijke verzorging gaat het primair om het ondersteunen of overnemen van de zorg door een zorgaanbieder bij mensen met een aandoening of beperking. Daarnaast behoort ook het stimuleren om bepaalde activiteiten aan te leren en zelf uit te voeren tot de persoonlijke verzorging. Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort. Denkt u hierbij aan:

• Het wassen, tanden poetsen, aankleden, haren kammen en wonden verzorgen;

• De client uit en in bed helpen of ondersteunen hierbij;

• Hulp bieden bij het gebruiken van hulpmiddelen;

• De client hulp bieden bij het eten en drinken;

• Klaarzetten en toedienen van medicijnen;

 

 

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging bestaat uit het bieden van persoonsgerichte verzorging in uw eigen woning. Bijvoorbeeld helpen met douchen, aankleden, scheren, hulp bij toiletgang, hulp bij eten en drinken, toedienen van medicijnen.

Het doel van persoonlijke verzorging

Geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging ( met inbegrip van enige begleiding bij die activiteiten).

 

De inhoud van persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging omvat activiteiten op de volgende gebieden:

– Hulp bij taken, zoals zich wassen, zich kleden, beweging en houding ( waaronder in/uit bed gaan), eten en drinken, toiletgang, eventueel ook de controle van lichaamsfuncties;

– Hulp bij beperkingen op het vlak van zelfverzorging, hand- en voetverzorging, medicijnen innemen.

Meld u aan bij ons

of bel — 010-5036502

Uw zorg is onze zorg!

010-5036502

Mathenesserdijk 149, 3027 BH Rotterdam